Regularne wymiany

Jakie warunki musi spełniać przedsiębiorstwo zostając przewoźnikiem drogowym?

W Unii Europejskiej zgodnie z obecnie obowiązującą dyrektywą 26/1996, która została zmodyfikowana w 1998 aby zostać przewoźnikiem drogowym przedsiębiorstwo musi spełniać trzy kluczowe, jakościowe warunku: – dobrej reputacji; warunek ten określają szczegółowo państwa członkowskie; jednak aby zostać przewoźnikiem drogowym w UE należy spełnić wymagania minimalne, jak np. zdolność do wykonywania zawodu, niekaralność za wyznaczone przestępstwa, – właściwej kondycji finansowej, polega ona na posiadaniu kapitału początkowego oraz środków na prowadzenie działalności (od każdego przewoźnika w Unii wymaga się posiadania środków w wysokości 9000 euro za pierwszy samochód i 5000 euro za każdy następny, – kompetencji zawodowej- każde przedsiębiorstwo, które chce zostać przewoźnikiem drogowym musi posiadać wiedzę z zakresu wyznaczonego przez dyrektywę, czego potwierdzeniem jest zdanie testu lub egzaminu. Spełnienie warunków oznacza wydanie przez właściwe organy licencji ważnej we wszystkich krajach UE. Wyznaczone przez Unię Europejską organy państw członkowskich mają obowiązek kontrolowania przewoźników w zakresie wypełniania przez nich warunków do zawodu nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Promowanie bezpiecznej marki

Wokół marki zajmującej się jakimkolwiek segmentem rynku buduje się bardzo specyficzna grupa odbiorców, którzy oczekują od niej realizacji bardzo określonych cech i postulatów. Dla samych firm produkujących komputery czy samochody bardzo ważne są badania rynkowe mające na celu pokazać, w jakim świetle konsumenci rzeczywiście widzą samochody czy komputery dostarczane przez daną markę na rynek. Jeśli więc firma produkująca luksusowe samochody i od lat słynąca z wyjątkowo drogich i prestiżowych rozwiązań motoryzacyjnych musi robić wszystko, aby mimo kryzysów i spadku zainteresowania towarami nadal wokół firmy krążyło przekonanie, że jest ona adresowana do miłośników luksusu i koneserów wyjątkowej jakości samochodów. Jednocześnie utrzymanie takiej renomy wokół własnej firmy sprawia, że konstruktorzy mogą całkiem skutecznie windować ceny swoich samochodów i zarabiać na nich zdecydowanie więcej. Zarządzanie marką motoryzacyjną jest oparte wszak na takich samych zasadach, jak promowanie wizerunku jakiejkolwiek innej firmy.